Visie van Dansschool Dance Action

Waar hechten wij waarde aan...

Veiligheid en Rust


Veiligheid en rust te creëren binnen mijn gedoceerde lessen. 
Het creëren van een veilige en mooie leeromgeving voor de leerlingen. Dat iedereen gezien wordt als een uniek/eigen individu. 
Het mogen uiten van je eigen persoonlijkheid en bewegingskwaliteiten binnen dans. 
Hierin wordt de eigen creativiteit van de leerlingen dan ook gestimuleerd.

Balans


Balans tussen het willen presteren, het technische werken, het doorzetten in combinatie met het plezier in dans vind dansschool Dance Action van belang.
Het willen presteren zit hem vooral in de technische aanpak binnen de gestructureerde lessen. 
De balans die gezocht wordt in de gedoceerde lessen is, wat kan ik als dansdocent(e) van de leerlingen vragen/ eisen en hoe kan ik dit op een positieve, dansante manier overbrengen zodat de leerlingen plezier kunnen halen aan hetgeen wat ze aan het leren zijn en uiteindelijk beheersen.

Leerlinggericht


Leerlinggericht is voor dansschool Dance Action een belangrijk aspect. Zelfstandigheid en het leren op verschillende manieren is belangrijk. Elke leerling leert anders, zo heb je doeners, denkers, dromers en beslissers zoals in leertheorie van Kolb beschreven is. Dit willen wij als dansschool in samenwerking met de vakgerichte docenten dan ook bij mijn leerlingen stimuleren. De ruimte bieden binnen de danslessen om de leerlingen zelfstandig en/of met sturing te laten werken.

Binnen het zelfstandig werken komen o.a. de methodes als gedifferentieerd en leerling gericht werken sterk naar voor. Methodes die aansluiten op mijn eigen wens binnen het ‘leren’. Dit zijn veelal de momenten binnen de danslessen waarop de docenten de ruimte (kunnen) creëren om leerlingen persoonlijk te kunnen corrigeren, stimuleren en te motiveren om tot hetgeen te komen waar we in de les samen aan werken. Het biedt de mogelijkheid leerlingen extra/ complexere stof aan te bieden of juist extra begeleiding te geven. Dit is een van de essentiële aspecten binnen de lessen waar dansschool Dance Action voor staat.

Kunst


Kunst, dat blijft dans in de ogen van dansschool Dance Action. Het creëren van dans op diverse manieren, in samenwerking met muziek en/ of andere disciplines. Het altijd zoeken en creëren van nieuwe aspecten in dans. Het is een kunstvorm die nooit stilstaat en altijd aan het door ontwikkelen zal blijven. 
Een creatie waar elke leerlingen van dansschool Dance Action een onderdeel van mag zijn en zijn/ haar eigen kleur aan mag geven!