Huisregels studio's Dance Action

Natuurlijk hebben wij een huisreglement om het een en ander in goede banen te leiden en onduidelijkheden uit te sluiten.

 • Dansschool Dance Action verzoekt alle leerlingen tijdig op de dansschool aanwezig te zijn voor de desbetreffende dansles, zodat alle lessen tijdig gestart kunnen worden.
 • Dansschool Dance Action is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens activiteiten buiten de studio. Dansschool Dance Action stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, ongelukken of schade (zowel lichamelijk als materieel) opgelopen tijdens de lessen. Deelname aan de lessen, activiteiten binnen en buiten de studio en het verblijf in en rondom het pand van dansschool Dance Action geschiedt geheel voor eigen risico.
 • Het is verboden met buitenschoenen de dansstudio’s te betreden. Buitenschoenen dienen in de kleedkamer achter gelaten te worden. Dansschoenen en/of binnen (sport) schoenen zijn toegestaan in de dansstudio’s van dansschool Dance Action.
 • Het is niet toegestaan voor ouders, bekenden of onbekenden om tijdens de lessen de dansstudio’s te betreden en de lessen bij te wonen bij dansschool Dance Action. Uitsluitend is dit mogelijk met de proeflessen van de (jonge) cursisten en eventueel in overleg met de desbetreffende dansdocent.
 • Bij hinder/niet aanwezig zijn in de dansles, dit graag tijdig door geven aan dansschool Dance Action.
 • Omkleden op dansschool Dance Action dient uitsluitend te gebeuren in de daarvoor bestemde kleedkamers.
 • Alle afval dat je veroorzaakt in dansschool Dance Action, dien je netjes op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat het niet liggen met de gedachte dat anderen het wel opruimen voor jou. Dat geldt met name ook voor flesjes, papieren bekertjes, kauwgom etc.
 • In de dansstudio’s van Dance Action mag niet gegeten worden, daarnaast mogen er uitsluitend flesjes water mee de dansstudio’s binnen genomen worden.
 • Het is verboden om aan de spiegels, geluidsapparatuur en eigendommen van dansschool Dance Action te komen, dit mag uitsluitend met goedkeuring van de desbetreffende dansdocent.
 • Op de gang en in de kleedkamers van dansschool Dance Action wordt geacht rustig te zijn, dit om overlast tijdens de huidige danslessen te voorkomen.
 • Tijdens de “open lessen” bij dansschool Dance Action is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen in de danslessen! Hierover volgt tijdig bericht m.b.t. de data’s.